Kontaktujte nás

Informácie, reklamácie, cenotvorba, veľkoobchodná kúpa:

+421 902 836 650

Matúš Jankoľa – TEX GROUP

Jilemnického 746/15
028 01, Trstená

IČO: 54065887
DIČ: 1086813805

Obvodný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra 560-28927

Bankové spojenie pre SR:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0029 4411 5656
BIC/SWIFT : TATRSKBX